All Posts By

Marlena Paczek

Aktualności

Wznowienie stacjonarnej działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2020 Starosty Siedleckiego z dnia 26 czerwca 2020 r., od dnia 1 lipca 2020 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na obszarze powiatu siedleckiego wznawiają pracę w trybie stacjonarnym.
Zapisów na bezpłatne porady prawne można dokonywać:
– telefonicznie pod numerem tel. 25 644-72-17
– mailowo pod adresami:
– za pomocą systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem https://np.ms.gov.pl/ (zakładka jest dostępna na stronie internetowej www.powiatsiedlecki.pl < http://www.powiatsiedlecki.pl> ).
Aktualności

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

 

grafika

Aktualności

Nowy dach w Domu Kultury w Rudniku Małym. Wkrótce ruszają prace remontowe

pse-1                                                                        pse-2

 

W najbliższych tygodniach rozpoczną się prace związane z wymianą dachu w Domu Kultury w Rudniku Małym. Projekt jest realizowany w ramach tegorocznej edycji programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

 Inicjatorem projektu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym, która zarządza miejscowym domem kultury. Do tej pory warunki w budynku istotnie ograniczały jego działalność i możliwość organizacji wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wymiana dachu, realizowana przy wsparciu PSE, to kolejny etap modernizacji budynku, który jest rozbudowywany od 2015 r. Dzięki remontowi poprawi się bezpieczeństwo ok. 300 osób korzystających z obiektu – mieszkańców Rudnika Małego, Rudnika Dużego i sołectwa Kochany.

To kolejny projekt na terenie gminy Wodynie, w który zaangażowały się PSE. W ubiegłym roku spółka wsparła remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebraczka oraz termomodernizację świetlicy w Seroczynie.

Na terenie gminy PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw energii w północnej i północno-wschodniej Polsce.

O programie „WzMOCnij swoje otoczenie”

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem jest wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej poprzez oddanie w ręce mieszkańców narzędzi umożliwiających wdrażanie realnych zmian w ich okolicy oraz zwiększenie bezpieczeństwa w warunkach pandemii koronawirusa.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl.

 

Aktualności

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie
tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.
By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim – 1182 i mazowieckim – 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.
Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.
– Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc. W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł. Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół. – Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty, jak i kultywowaniu polskich tradycji – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl< ” rel=”noopener” target=”_blank” data-mce-href=”https://www.arimr.gov.pl/>”>https://www.arimr.gov.pl/>.
Aktualności

INFORMACJA dla rolników dotycząca programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Urząd Gminy Wodynie informuje, że udzielona pomoc na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r., str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51  z dnia 22.02.2019 r., str.1) lub rozporządzenia Komisji (EU) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013 r., str. 1).

W związku z powyższym prosimy rolników, którzy złożyli w 2019 r. wnioski na odbiór odpadów z folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej o wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie) oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 15:45.

Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 25 631 26 58 wew. 46.

Oświadczenie dla rolników

 

 

Aktualności

Dystrybucja żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – 1.06.2020 r.

………Prawie 14 ton żywności trafi w dniu 1 czerwca br. do mieszkańców naszej gminy, zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
W paczkach znajdą się: koncentrat pomidorowy, makaron, ryż, herbatniki, ser, filety, cukier oraz gołąbki. Otrzyma je 700 mieszkańców, którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach wydał skierowania do otrzymania tej formy pomocy.
………Ze względu na trwający stan epidemii i zakazu zgromadzeń, mieszkańcy nie mogą w dalszym ciągu przygotowanych paczek żywnościowych odebrać samodzielnie. W dystrybucji produktów swoją pomoc zaoferowali: Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Wodynie, Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy w dniu 1 czerwca br. wspólnie będą rozwozić paczki z żywnością uprawnionym mieszkańcom do ich domów.

                                                                                                               Wójt…………..

/-/ Wojciech Klepacki

dystrybucja