All Posts By

Marlena Paczek

Aktualności

REMONT OGRODZENIA CMENTARZA WOJENNEGO W WOLI WODYŃSKIEJ

W dniu 21 maja 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Wodynie podpisana została umowa dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu: „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach dofinansowania Gmina Wodynie zrealizuje zadanie pn. „Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Woli Wodyńskiej”. Całkowity koszt zadania to 59 823,62 zł. Przyznane dofinansowanie wynosi 44 772,00 zł co stanowi aż 74.84 % całkowitego kosztu zadania. Termin zakończenia inwestycji to 31 października 2020 r.

Zadanie obejmuje wykonanie nowego ogrodzenia wokół cmentarza, które poprawi ogólną estetykę cmentarza wojennego. Na cmentarzu pochowanych jest 241 żołnierzy poległych w bitwie pod Wolą Wodyńską. W 2017 r. cmentarz został poddany gruntownej rewitalizacji, a w celu zwiększenia świadomości mieszkańców obok bramy głównej postawiono 2 tablice informacyjno-edukacyjne, natomiast w 2018 roku wymieniono bramę główną. Obecnie ogrodzenie  jest w złym stanie technicznym. Wykonanie nowego ogrodzenia będzie ostatnim punktem prac remontowych i dopełnieniem całościowego remontu.

mkidn_01_cmyk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Aktualności

Wznowienie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Oleśnica

Gmina Wodynie informuje, iż 9 maja 2020 r. wznawia swoją działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Oleśnica. PSZOK otwarty będzie w godzinach 8.00 – 15.00.
Od czerwca br. PSZOK będzie czynny wg ustalonego wcześniej harmonogramu, tzn. w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. od 8.00 do 15.00.

Przypominamy o zachowaniu środków ostrożności podczas kontaktu z pracownikiem PSZOK-u oraz stosowanie środków ochrony osobistej: jednorazowych rękawiczek oraz maseczek zasłaniających usta i nos.

pszok

Aktualności

Otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wodynie

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o stopniowym znoszeniu ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że wznowienie działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Wodynie, nastąpi z dniem 11 maja 2020.

Zajęcia będą odbywały się w mniejszych grupach z zastosowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, o czym szczegółowo poinformują Państwa dyrektorzy placówek w sposób zwyczajowo przyjęty.

szkoly

Aktualności

Otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach dla czytelników

Wójt Gminy Wodynie informuje, że od jutra tj. 5 maja br. działalność wznawia Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach. Ze względu na trwający stan epidemii COVID-19 w Polsce, w bibliotece będą obowiązywały następujące zasady:
1️. Czytelnicy biblioteki zobowiązani są do korzystania z biblioteki w maseczkach i rękawiczkach. Przy wejściu do biblioteki należy zdezynfekować ręce w wyznaczonym miejscu.
2️. Z wypożyczalni może korzystać w tym samym czasie jeden Czytelnik.
3️. Należy pamiętać, aby zachować bezpieczną odległość pomiędzy osobami (2 m).
4️. Nie przyjmujemy książek od osób przebywających na kwarantannie.
5️. Zwracane książki odkładamy w wyznaczonym miejscu przy wejściu do biblioteki.
6️. Wszystkie książki zwracane do biblioteki zostaną poddane kwarantannie, która będzie trwała co najmniej 10 dni.
7️. Odizolowane egzemplarze zostaną oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do momentu zakończenia kwarantanny, a po tym okresie ponownie włączone do wypożyczania.
8️. Nie będzie realizowane korzystanie ze zbiorów na miejscu.

Gminna Biblioteka Publiczna w dalszym ciągu nie będzie organizowała otwartych spotkań, wykładów, lekcji bibliotecznych i innych form działalności poza wypożyczaniem i obsługą zwrotów książek.

Filia biblioteki w Seroczynie pozostaje zamknięta dla czytelników do odwołania.

W/w zasady zostały opracowane w oparciu o rekomendacje Biblioteki Narodowej i po konsultacji ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach.

 

gbp