Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach ogłasza nabór na stanowisko Referenta ds. Programu 500+ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach.

Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 1/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach z dnia 18 stycznia 2018 roku w  sprawie ogłoszenia  naboru i wprowadzenia  „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy  Społecznej w Wodyniach.

Zarządzenie 1/2018

Czytaj Więcej

Aktualności

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2018r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXXVI/2017 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4. Informacja przedstawiciela CENTRUN Medyczno-Diagnostycznego na temat opieki zdrowotnej na terenie Gminy Wodynie.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028,
2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok,
3) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Wodynie publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
4) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Wodynie na lata 2018-2022.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk

Aktualności

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Na czas Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby nigdy nie zabrakło wokół życzliwych ludzi, którzy pomogą przezwyciężyć wszelkie trudności.
Niech w Naszych sercach nigdy nie zabraknie otuchy i nadziei, bowiem wydarzenia w Betlejem pokazują, że przeciwności losu mogą obdarowywać tym, czego najbardziej potrzebujemy!
Niech nie zabraknie wyobraźni i wrażliwości, abyśmy potrafili rozpoznawać wielkie dary w tym, czym na co dzień jesteśmy obdarowywani.
Nowy Rok 2018 niech upływa w zdrowiu, szczęściu i wszelkiej pomyślności!

 

zyczenia-swiateczne

Aktualności

Zawiadomienie o XXXVI sesja Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2017r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXXV/2017 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

Czytaj Więcej

Aktualności

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, MEBLI
(bez stolarki okiennej), ODBIORU OPON od samochodów osobowych,
kompletnego ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
oraz ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH pochodzących z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę (w osobnych workach) z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wodynie

Czytaj Więcej

Aktualności

Zawiadomienie GOPS

Wójt Gminy Wodynie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach informują: w  dniach  7 grudnia (czwartek) oraz 8 grudnia (piątek) 2017 r.  w godzinach od 8:30 do 15:30 będzie wydawana II tura paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

 

Aktualności

LGD Ziemi Siedleckiej ogłosiła kolejne nabory!

Informujemy, że od 15 grudnia 2017 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:

NABÓR NR 1/2018  „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”

NABÓR NR 2/2018 „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”

NABÓR NR 3/2018  „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności gospodarczej”

NABÓR NR 4/2018  „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”

NABÓR NR 5/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”

NABÓR NR 6/2018  „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych” dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”

NABÓR NR 7/2018  „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 LGD Ziemi Siedleckiej. Przypominamy, że wszyscy beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa, które świadczą pracownicy LGD Ziemi Siedleckiej. W celu umówienia się na spotkanie doradcze prosimy o kontakt z biurem, tel. 25 633 01 39!

Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują się na stronie LGD Ziemi Siedleckiej – www.lgdsiedlce.pl, zakładka Pliki – Nabory 2018.