Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie dot. Programu „Czyste Powietrze”

W imieniu Ministerstwa Środowiska zapraszamy na spotkanie poświęcone programowi Czyste Powietrze, który daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Spotkanie odbędzie się 17.10.2018 (środa) o godz.18:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach (ul. Siedlecka 41, Wodynie).

Więcej informacji: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

 

Czytaj Więcej

Aktualności

Pomoc klęskowa dla rolników – wydłużenie terminu składania wniosków do 31 października 2018 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła do dnia 31.10.2018 r. termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej przez producentów rolnych, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy, dotyczy zarówno rolników, których straty w uprawach wynoszą co najmniej 70%, jak również u tych, których straty wynoszą 30 % i mniej niż 70 % danej uprawy.

Aktualności

Obchody 79. Rocznicy Bitwy pod Wolą Wodyńską

Przed nami kolejny i bardzo ważny punkt Obchodów 100 lat Odzyskania Niepodległości. W uroczystościach weźmie udział Kompania Honorowa WP oraz Orkiestra Dęta. Niech nasz udział w tych obchodach będzie wspólnym świadectwem pamięci, hołdem oddanym bohaterom i zadumą nad zawiłymi losami naszej Ojczyzny…

 

wola-wodynska

Aktualności

Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 14 września 2018r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XLI/2018 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4. Informacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych na temat przygotowanego planu działania związanego z realizacją prac budowlano-montażowych budowy linii elektroenergetycznej 400 kV.
5. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za I półrocze 2018 r.
6. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za I półrocze 2018 r.
7. Informacja z działalności Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach za 2017 rok.
8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Wodynie za I półrocze 2018 r.
9. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu  Gminy za I półrocze 2018 r.
10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028,
2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok,
3) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie,
4) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia  usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
5) zmiany Statutu Gminy Wodynie.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań

Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wodynie.

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Wniosek
  2. Sprawozdanie z realizacji zadania
  3. Uchwała Nr XXXVIII/276/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r.

 

Aktualności

Stypendia na rok szkolny 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach informuje, że wnioski na stypendia szklone należy złożyć w terminie od 3 do 14 września 2018 r.  w godz. 7:45 – 15:45 w siedzibie tutejszego Ośrodka w pok nr 1.

O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie (figurowanie w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy), niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Czytaj Więcej