Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE – przyjmowanie wniosków rolników o szacowanie strat powstałych przez suszę

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Wodynie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych. Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie pokój nr 13, jak również na stronie internetowej gminy www.wodynie.eu.

Wnioski należy składać w terminie do 6 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy  Wodynie, pokój nr 14 (sekretariat) w godzinach 745 – 1545.

Czytaj Więcej

Aktualności

Wyprawka 300+ dla uczniów w ramach programu „Dobry Start”

Program „Dobry Start” w Gminie Wodynie będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach.

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w roku 2018.

Czytaj Więcej

Aktualności

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XL sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXXIX/2018 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028,
2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok,
3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
4) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wodynie,
5) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Wodynie.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk

Aktualności

Ogłoszenie o naborze pracownika biura LGD Ziemi Siedleckiej.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza z dniem 18 czerwca 2018 r. nabór na  stanowisko: SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI (1/2 etatu)
Pełna treść Ogłoszenia o naborze pracowników dostępna jest w biurze LGD, na stronie internetowej stowarzyszenia (lgdsiedlce.pl), stronach internetowych samorządów, wchodzących w skład LGD Ziemi Siedleckiej.
lgd-zs-logo-2
Aktualności

Informacja o współfinansowaniu.

Informujemy, iż zadania pn. „Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Oleśnica i Ruda Wolińska” oraz „Zakup urządzenia na plac zabaw w miejscowości Seroczyn” zostały wsparte finansowo przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

Czytaj Więcej

Aktualności

XIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Już po raz trzynasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Temat konkursu „Mazowsze – a czas płynie” nawiązuje do szczególnych wydarzeń w 2018 roku, takich jak jubileusze 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego. To doskonała okazja do budowania poczucia tożsamości lokalnej, promocji Marki Mazowsze, kreującej i utrwalającej wizerunek Mazowsza jako regionu – lokalizacyjnie, historycznie, kulturowo i biznesowo – stanowiącego serce Polski, a tym samym ostoję polskości.  Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.

Czytaj Więcej