Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Rolniku, przygotuj się do spisu!

grafika-do-wpisu-w-aktualnosciach-na-stronie-gminy

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

 

baner-na-strone-urzedu-gminy-300x600

 

 

 

 

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

W okresie od 1 do 31 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie (pokój nr 6) przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 Do wniosku należy dołączyć:
– faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.,
– formularz informacji,
– przy większej ilości faktur – zestawienie faktur.
Producenci rolni, którzy w pierwszym terminie, tj. w lutym 2020 r., złożyli dokument wydany przez kierownika powiatowego ARiMR zawierającego informację o liczbie DJP bydła, nie są zobowiązani do jego ponownego składania.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi 1,00 zł do litra zakupionego oleju napędowego.
Pieniądze wypłacane będą w terminie: od 1 października do 31 października 2020 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 m
Załączniki:
Aktualności

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Wodynie w trybie nadzwyczajnym

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję na wniosek Wójta Gminy Wodynie XIX Sesję Rady Gminy Wodynie w trybie nadzwyczajnym.

Sesja odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 roku (piątek) o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie z niżej proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2020 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  5. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Michalczyk

 

Aktualności

Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wodynie

Gmina Wodynie w czerwcu br. podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „PIOTR” z Leszna na demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Wodynie.
W ramach zadania zutylizowanych zostanie około 66 ton płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z posesji z terenu Gminy Wodynie. Prace związane z demontażem, odbiorem i utylizacją azbestu potrwają do końca września 2020 r.
Gmina Wodynie pozyskała na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 24 986, 88 zł.

Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wodynie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 24 986,88 zł.

 

 

Aktualności

Zmiana harmonogramu dyżuru dzielnicowego gminy Wodynie

Urząd Gminy Wodynie informuje o zmianie harmonogramu dyżuru Dzielnicowego gminy Wodynie. Dzielnicowy asp. Tomasz Cześnik obecnie pełni dyżury w punkcie przyjęć interesantów w każdy wtorek miesiąca w godz. 9.00 – 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43 (sala konferencyjna na I piętrze). W sprawach ważnych mieszkańcy gminy Wodynie mogą kontaktować się z dzielnicowym pod nr kom.: 696497229.

Aktualności

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie Programu „500 +”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach informuje, że świadczenie wychowawcze (tzw. świadczenie „500+”) zostało przyznane do 31 maja 2021 roku, w związku z powyższym w bieżącym roku nie składamy wniosków o to świadczenie. Konieczność aplikowania o środki w ramach Programu „500+” dotyczy wyłącznie osób którym urodziło się dziecka. Aby świadczenie na nowo narodzone dziecko nie przepadło wniosek musi zostać złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.