Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Harmonogram zajęć Klubu „Senior +” w styczniu 2019 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zakwalifikowanych seniorów, na pierwsze zajęcia Klubu „Senior +” z siedzibą w Seroczynie, które odbędą się 8 stycznia 2019 r.

Poniżej, prezentujemy Państwu, harmonogram spotkań Klubu, na miesiąc Styczeń 2019 r.

Informacje, na temat działalności Klubu, można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach, ul. Siedlecka 43 lub dzwoniąc pod nr telefonu: (25) 631 26 58 w. 42.

1356

Aktualności

Zasłużona emerytura Pani Jadwigi Majek

27 grudnia 2018 r. podziękowaliśmy za wieloletnią pracę w Urzędzie Gminy w Wodyniach Pani Jadwidze Majek. Pani Jadwiga była zatrudniona od 1 marca 1998 roku. Pełniła funkcję Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z jednoczesnym prowadzeniem spraw z zakresu obrony cywilnej, obronnych, spraw wojskowych i dokumentów niejawnych. Odeszła na zasłużoną emeryturę.

Pani Jadwiga wzruszona, w kilku słowach podziękowała za współpracę swoim przełożonym i współpracownikom.
Życzymy wszystkiego dobrego i dziękujemy za to, że zawsze mogliśmy liczyć na uśmiech i życzliwość Pani Jadwigi.

 

49005345_1140244679472852_239514971589836800_n

48427192_1140244502806203_8787559124054310912_n

49572437_1140244656139521_2524267797299593216_n

Aktualności

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na wniosek Wójta Gminy Wodynie IV Sesję Rady Gminy Wodynie w trybie nadzwyczajnym.
Sesja odbędzie się w dniu 31 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka gmina Wodynie” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2019 rok.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Michalczyk