Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: młodszy referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Wójt Gminy Wodynie ogłasza wolny i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko  urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wodyniach: młodszy referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia kandydata

 

 

Aktualności

Zawiadomienie

Wójt Gminy Wodynie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach informują:

w dniach 29.11.2018 r. – 30.11.2018 r. (czwartek, piątek) w godzinach od 8.30 do 15.30 będzie wydawana

pierwsza tura żywności

w ramach akcji pomocy żywnościowej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Potrzebującym.

 

UWAGA!!!!!

 ZMIANA MIEJSCA WYDAWANIA ŻYWNOŚCI.

 

ŻYWNOŚĆ BĘDZIE WYDAWANA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W WODYNIACH

 

Żywność  wydawana będzie tylko dla osób, które złożyły wnioski na pomoc żywnościową.

 

Szczegóły dostępne w GOPS pod numerem telefonu: 25 631-26-58 wew. 42

 

Aktualności

Informacja dotycząca odbioru odpadów segregowanych z miejscowości Wodynie, Kamieniec, Brodki, Wola Serocka i Kołodziąż zaplanowanych na dzień 12 listopada 2018 r.

W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK Serwis informuje, że odbiór odpadów przypadający na ten dzień będzie realizowany w dniu 13 listopada. Pozostałe dni według harmonogramu. W przypadku wystąpienia opóźnień odpady będą odbierane w kolejnych dniach.

Aktualności

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Wójt Gminy Wodynie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz mieszkańców do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych
i organizacji, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na temat projektu Programu.

Konsultacje są przeprowadzane w okresie 25 października 2018 – 28 listopada 2018 r.

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

  1. otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i organizacji,  o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie.
  2. zgłaszania do Wójta pisemnych opinii i uwag do projektu Programu (np. poprzez wypełnienie formularza konsultacji).

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Zastępca Wójta Gminy Wodynie, Hubert Pasiak.

Organizacje pozarządowe i organizacje, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać swoje opinie i uwagi dotyczące projektu Programu w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Wodynie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: zastepca@wodynie.eu do 28 listopada 2018 r., przy czym decyduje data wpływu.

Informacji w sprawie konsultacji udziela Zastępca Wójta Gminy Wodynie, Hubert Pasiak (e-mail: zastepca@wodynie.eu, tel.: (25) 631 26 58 w.33).

 

Projekt programu

 

Formularz_konsultacji