Aktualności

Uwaga: wydłużony okres składania wniosków na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków został wydłużony do dnia 10 maja 2017.

Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2002 a 2010 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rodzic (opiekun) ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

INFORMACJA