Aktualności

Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w roku 2017

Wójt Gminy Wodynie informuje o powołaniu komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w roku 2017.

Zarządzenie Wójta Gminy