Aktualności

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy Wodynie informuje, że na terenie gminy przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gminy (mieszkalne, gospodarcze itd.).

Inwentaryzacja rozpocznie się w dniu 15 maja 2017 r.

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy przedstawicielom firmy „Meritum Competence Sp. z o.o.” wykonującym ww. inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych znajdujących się na posesjach.

W przypadku jakichkolwiek pytań dot. inwentaryzacji proszę o kontakt z przedstawicielem „Meritum Competence Sp. z o.o.” pod numerem telefonu 696 902 836.