Aktualności

Przyjmowanie wniosków rolników o szacowanie strat powstałych przez przymrozki wiosenne

Wójt Gminy Wodynie niniejszym informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach  spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym  – przymrozki wiosenne.

Wnioski należy składać w terminie do 24 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie, pokój nr 13 (sekretariat)
w godzinach 745 – 1545 .

Wniosek o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej: Gminy Wodynie (www.wodynie.eu) , Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (www.mazowieckie.pl) – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Do wniosku należy dołączyć:

– kopię  wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich,

– kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ),

– ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).

 

Wójt Gminy

(-) Wojciech Klepacki

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD