Aktualności

Fundusz sołecki 2018

14 lipca 2017 r. w Żebraczce oraz Seroczynie odbyły się pierwsze zebrania wiejskie w sprawie uchwalenia wniosków o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na rok 2018. Mieszkańcy zadecydują o przeznaczeniu łącznej kwoty 358 559,43 zł.

Przypomnijmy: ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku, na podstawie której w budżecie gminy może być wyodrębniony fundusz sołecki, daje mieszkańcom sołectw rzeczywistą możliwość podejmowania wiążących decyzji w kwestii wydatkowania tej części budżetu gminy. W konsekwencji tzw. „zwykli” mieszkańcy mają większy wpływ na to, jak planowane i wydawane są gminne pieniądze w ich sołectwie. O powstaniu funduszu sołeckiego w gminie Wodynie zadecydowała Rada Gminy w ubiegłym roku, podejmując uchwałę, w której wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego.

Wysokość środków funduszu sołeckiego na 2018 rok

Harmonogram zebrań wiejskich