Aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KAMIENIEC

Sołtys wsi Kamieniec informuje o zmianie terminu zebrania wiejskiego w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2018 rok.

Nowy termin spotkania ustalono na czwartek 10 sierpnia na godz. 19.00.

W imieniu Pani Sołtys gorąco zapraszamy wszystkich mieszkańców!