Aktualności

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Wodynie w 2018 roku

Na podstawie § 7 Uchwały Nr V/37/15 Rady Gminy Wodynie z dnia  13 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wodynie na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania zmienionej Uchwałą Nr VI/44/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 7 kwietnia 2015r.  informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Wodynie w 2018 roku Wójt Gminy Wodynie postanowił udzielić dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej Wodynie w kwocie  3 000,00 zł  przeznaczeniem na renowację rowów melioracyjnych odwadniających – Czajków RJ w km 0+000-1+725, Czajków R9 w km 0+000-0+150, Czajków RJ7 w km 0+000-0+200, Czajków RJ6w km 0+000-0+330, Czajków RJ5 w km 0+000-0+270, Budy RŁ40 w km 0+000-0+440, Budy RŁ37 w km 0+000-0+370, Budy RŁ38 w km 0+000-0+400, Budy RK3 w km 0+000-1+000 – razem 4885 mb, usunięcie awarii drenowania poprzez ręczne przekładanie rurociągu drenarskiego w miejscowości Żebraczka Zb.A, dz.29-110 mb.

Zgodnie z § 8 Uchwały Nr V/37/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 marca 2015r. uruchomienie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej ze Spółką.

Wójt Gminy

(-) Wojciech Klepacki

 

Wodynie, dnia 05.10.2017r.