Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Wodynie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach informują:

w    dniach  20 (piątek) i 23 (poniedziałek) październik 2017 r.   (w godzinach od 8:30 do 15:30) będzie wydawana I tura paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017.

Zapraszamy do sali OSP WODYNIE!