Aktualności

II Edycja Konkursu „AMBASADOR ZMIAN ZIEMI SIEDLECKIEJ”!

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza konkurs adresowany do mieszkańców Obszaru LGD Ziemi Siedleckiej (gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn) oraz podmiotów, funkcjonujących na w/w terenie.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja działalności lokalnych liderów zmian, tzw. „Ambasadorów”, którzy poprzez swoją codzienną aktywność w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego budują kapitał społeczny na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, inspirują innych do podejmowania działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych.
W gminach objętych działaniem LGD Ziemi Siedleckiej mieszkańcy podejmują wiele cennych inicjatyw, które zmieniają na lepsze nasze codzienne życie (np. porządkowanie otoczenia świetlic i szkół, organizowanie wydarzeń kulturalnych, itp.). Są to osoby, które zarówno swoją postawą, jak i pracą w swoim środowisku, przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych. Przedsiębiorcy wprowadzają nowe technologie, współpracują ze sobą, albo wspierają lokalne inicjatywy społeczne. Natomiast podmioty administracji publicznej podejmują cenne przedsięwzięcia, zapraszając do współpracy podmioty społeczne, włączają w procesy decyzyjne kolejne grupy społeczne (np. młodzieżowe rady czy rady seniora).
Przedstawione przykłady, to tylko nieliczne działania, które zwiększają poziom kapitału społecznego na naszym obszarze! Dzięki osobom, które się tego trudu podejmują poprawiają się warunki naszego życia! Nagradzajmy ich swoimi zgłoszeniami! Pokażmy mieszkańcom Ziemi Siedleckiej oraz całemu światu naszych Ambasadorów!
Szczegółowe informacje nt. konkursu uzyskać można w biurze LGD Ziemi Siedleckiej (tel. 25/633 01 39, e-mail: biuro@lgdsiedlce.pl) oraz na stronie www.partnerstwa.lgdsiedlce.pl.

 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Partnerstwa lokalne na rzecz rodziny”, który Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej realizuje wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wodyniach oraz Restauracją Zaścianek Polski.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

ambasador