Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2018-2019

Wójt Gminy Wodynie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2018-2019 w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rodzaj zadania: zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów z elementami promocji zdrowego trybu życia).

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie wspierania wykonania zadań publicznych.

Termin składania ofert wyznaczono od 4 grudnia 2017r. do 27 grudnia 2017 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Na realizację zadań publicznych, o których mowa w § 1 ust. 1, w ramach konkursu, przeznacza środki finansowe w formie dotacji w wysokości 53.000,00 zł, w tym 35.000 zł w roku 2018 oraz 18.000 zł w roku 2019.

Dodatkowych informacji udziela: Hubert Pasiak (zastepca@wodynie.eu, tel.: 696565333).

Zarządzenie nr 71/2017

Regulamin

Wzór oferty (doc)

Wzór sprawozdania (doc)