Aktualności

Informacja o przyjmowaniu wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Wodynie przypomina o terminie składania przez rolników wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Wnioski można składać w terminie od 01 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. do wójta, burmistrza, prezydenta miasta – w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie: od 03 do 30 kwietnia 2018 r.

Wzór Wniosku
Zestawienie faktur

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)