Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta ds. Programu 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach, 08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 43 informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko   referenta ds. Programu 500+ została wybrana  Pani Magdalena Składanowska, zam.  Młynki, gm. Wodynie.                    

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej została najwyżej oceniona przez Komisję. Udokumentowane predyspozycje i umiejętności oraz wykazana wiedza wskazują, iż sprosta wymaganiom stanowiska objętego naborem.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wodyniach

/-/ Monika Wicik