Aktualności

Informacja o projekcie dot. Dziennych Domy Wsparcia.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. w terminie 01.01.2018-30.06.2020 realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „W Centrum harmonii ze światem. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego”, realizowany w Oleśnicy, Żelechowie, Ceranowie, Mińsku Mazowieckim i Siedlcach.

Przedmiotem projektu jest stworzenie placówek wspierających osoby niesamodzielne z zaburzeniami psychicznymi, osoby pełnoletnie, a w szczególności te powyżej 65 r. ż. w celu zapobiegania umieszczaniu w/w osób w zakładach stacjonarnych.

Dzienne Domy Wsparcia będą czynne w godzinach 8.00-16.00. W okresie dwuletniego funkcjonowania każda placówka obejmie opieką co najmniej 80 osób. Czas udziału w projekcie oraz rodzaj udzielanych świadczeń dla podopiecznych określony zostanie w Indywidualnym Planie Opieki uwzględniającym potrzeby i możliwości pacjenta. Czas udziału uczestnika w projekcie nie będzie krótszy niż 30 dni roboczych i nie dłuższy niż 260 dni roboczych.

 

Działania kierowane są do osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, w tym również dla osób, które chorując przewlekle, onkologicznie, żyją w chronicznym stresie.

 

Formy wsparcia, jakimi zostają objęci uczestnicy projektu:

  • opieka medyczna sprawowaną przez pielęgniarkę, psychiatrę, opiekuna medycznego;
  • opieka terapeutyczną – w postaci terapii grupowych, prowadzonych przez psychoterapeutę konsultacje indywidualne – prowadzone przez psychologa klinicznego;
  • różnorodne formy terapii zajęciowej (zajęcia manualne, biblioterapia, muzykoterapia, arterapia, filmoterapia, trening aktywności umysłowej, trening pamięci), fizjoterapia w postaci ćwiczeń ogólnousprawniających, aerobic, fitness, rehabilitacji manualnej, pracownika socjalnego ułatwiającego poruszanie się w sferze socjalno-bytowej, pedagogiczne i logopedyczne.

 

Na wsparcie może liczyć również rodzina uczestnika, w formie dodatkowych indywidualnych konsultacji w wyznaczonych terminach oraz w formie 2-dniowych wyjazdowych Warsztatów Terapeutycznych dla uczestników i ich rodzin.

 

Zamierzamy poprawić samodzielność życiową naszych pacjentów, poprawić ich stan zdrowia, zapobiegać wczesnym powikłaniom poszpitalnym, zwiększyć ich udział w życiu społecznym, wyedukować i wesprzeć pacjentów i ich rodziny.

 

Projekt zakłada wprowadzenie TELEOPIEKI, jako innowacyjnej formy wsparcia opieki nad uczestnikami oraz ich rodzinami. W ramach tego działania beneficjenci otrzymają telefon z zainstalowaną aplikacją. Pozwoli to na zagwarantowanie w ustalonym czasie bezpieczeństwa uczestnikom w kryzysowych sytuacjach. Niezwykle cenny będzie także system powiadomień o zażywaniu leków. Telefon umożliwi wgląd do harmonogramu zajęć.

Planowane są także TELEKONSULTACJE specjalistyczne z rodzinami podopiecznych, będące wsparciem w określonym czasie w razie wystąpienia doraźnych i trudnych sytuacji kryzysowych. Rodziny otrzymają pomoc w zakresie postępowania ze swoimi chorymi bliskimi.

 

 

plakat-do-mediow