Aktualności

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach.

Podaje się do publicznej wiadomości informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach.

Informacja