Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Wodynie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach informują:

w dniach 26/czwartek- 27/piątek/  kwietnia 2018 roku w godzinach od 8 30 do 1500

będzie wydawana IV tura paczek żywnościowych w ramach akcji pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Paczki wydawane będą tylko dla osób, które pobrały wcześniej paczki żywnościowe.

 

Prosimy o odbiór żywności w wyznaczonym terminie.