Aktualności

INFORMACJA O PROJEKCIE „CENTRUM INFORMACJI PRZYRODNICZEJ DLA OBSZARU LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ”

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku rozpoczęło wdrażanie projektu pt. „Centrum Informacji Przyrodniczej dla Obszaru LGD Ziemi Siedleckiej”. Celem projektu, który realizowany jest w okresie III-XI 2018 r., jest podniesienie świadomości ekologicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego.

32458566_462014134228216_7404067295208669184_o

W ramach projektu prowadzone są interwencje przyrodnicze oraz poradnictwo związane z ochroną środowiska. Organizowane są również spotkania edukacyjne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Działania adresowane są do mieszkańców i podmiotów, funkcjonujących na obszarze działań LGD Ziemi Siedleckiej.

Wszystkich zainteresowanych zorganizowaniem spotkań edukacyjnych prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, z koordynatorem projektu Eweliną Pędzich-Chyży (nr telefonu 728-521-777, e-mail: biuro@krzesk.pl).

Więcej informacji można znaleźć na profilu projektu na Fb

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW 2014 – 2020.