Aktualności

Informacja o współfinansowaniu.

Informujemy, iż zadania pn. „Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Oleśnica i Ruda Wolińska” oraz „Zakup urządzenia na plac zabaw w miejscowości Seroczyn” zostały wsparte finansowo przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

 

Zadanie pn. „Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Oleśnica i Ruda Wolińska”
współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

Zadanie pn. „Zakup urządzenia na plac zabaw w miejscowości Seroczyn”
współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.