Aktualności

Zbieramy materiały do kolejnego numeru „Przeglądu Wodyńskiego”.

Zbieramy materiały do kolejnego wydania „Przeglądu Wodyńskiego”, które ukaże się w połowie sierpnia br. Materiały dotyczyć powinny działań zrealizowanych w okresie kwiecień – lipiec 2018. Można je przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do 3 sierpnia 2018 r. do Przewodniczącego Zespołu Redakcyjnego, Huberta Pasiaka (zastepca@wodynie.eu).

Zapraszamy do współpracy!

Redakcja