Aktualności

Informacja o przyjmowaniu wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Wójt Gminy Wodynie przypomina o terminie składania przez rolników wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

W okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy (pokój nr 6) przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie: od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi 1,00 zł do litra zakupionego oleju napędowego.
Pieniądze wypłacane będą w terminie: od 1 października do 31 października 2018 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
58 – wzór wniosku
Zestawienie faktur