Aktualności

Apel do mieszkańców o prawidłową segregację odpadów komunalnych

Wójt Gminy Wodynie przypomina o konieczności właściwej segregacji odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie. Przypominamy, że na terenie Gminy Wodynie obowiązuje następująca kolorystyka worków na odpady segregowane:

  • worek niebieski – do papieru (gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, torby i worki papierowe, tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów)
  • worek zielony – do szkła (opakowania szklane bezbarwne i kolorowe tj. butelki, słoiki, itp. wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami)
  • worek żółty – do tworzyw sztucznych (opakowania po płynach i napojach, opakowania z folii typu PET, pojemniki po produktach mlecznych, pojemniki po artykułach sypkich, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, folie budowlane, reklamówki i woreczki foliowe, opakowania wielomateriałowe)
  • worek czerwony – do metalu (puszki po konserwach, puszki po napojach, sokach, drobny złom żelazny, drobny złom metali kolorowych)
  • worek brązowy – odpady ulegające biodegradacji (liście, trawę, kwiaty i pozostałości z roślin, przycięte części drzew i krzewów, odpady kuchenne)
  • worek szary – popiół (wyłącznie ostudzony popiół)
  • worek czarny – odpady zmieszane (wyłącznie to co zostało po segregacji)

 

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy jako Gmina zobowiązani do ograniczenia masy odpadów trafiających na składowiska i osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu. Sposobem na wypełnienie w/w obowiązków jest między innymi prawidłowa segregacja „u źródła”, czyli w Państwa domach.

Bardzo proszę o przestrzeganie obowiązków wynikających ze złożonych przez Państwa deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczących gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Wójt Gminy Wodynie

/-/ Wojciech Klepacki