Aktualności

Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Wodynie VIII Kadencji.

Informuję, że Komisarz Wyborczy w Siedlcach postanowieniem z dnia 13 listopada 2018 r. zwołał pierwsze sesje nowo wybranych rad gmin i rad miast.
Pierwsza sesja Rady Gminy Wodynie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do postanowienia, została zwołana na dzień 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) na godz. 10:00.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie, przy ul. Siedleckiej 43.
Porządek obrad, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do postanowienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach, przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy/Miasta przez najstarszego wiekiem radnego.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Ślubowanie radnych.
4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta/Burmistrza.
6. Ślubowanie Wójta/Burmistrza.
7. Zamknięcie sesji Rady Gminy/Miasta.

Wójt Gminy
/-/ Wojciech Klepacki