Aktualności

Rekrutacja do Klubu „Senior +” w miejscowości Seroczyn

Dnia 17 grudnia 2018 r. Rada Gminy Wodynie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Klubu „Senior +” w miejscowości Seroczyn (ul. Koszarowa 1). Klub swoją działalność rozpocznie  1 stycznia 2019 r. Ma on za zadanie zapewnienie wsparcia seniorom z terenu gminy Wodynie. Uczestnictwo w zajęciach Klubu będzie dobrowolne i bezpłatne.

Wszystkie osoby w wieku 60+ nieaktywne zawodowo zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji, którą prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach. Liczba miejsc w klubie jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

1. Deklaracja uczestnictwa – zgodnie z poniższym wzorem,

2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z oferty Klubu.

Informacji na temat Klubu udzielają pracownicy GOPS osobiście w siedzibie ośrodka lub telefonicznie pod nr tel. 25 631 26 58.

 

Dokumenty do pobrania:

deklaracja-uczestnictwa

regulamin-klubu

cccccccccc