Aktualności

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Wodynie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie gminy Wodynie.

Formularz otrzymacie Państwo wraz z nakazem podatkowym.

Należy rzetelnie uzupełnić wszystkie pola podane w formularzu.

Składający: formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wodynie.

Formularz należy dostarczyć: osobiście, listownie lub do właściwego sołtysa.

Termin składania deklaracji: w ciągu 14 dnia od dnia otrzymania.

Miejsce składania: Urząd Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Druki dostępne są również w Urzędzie Gminy w Wodyniach oraz na stronie internetowej Gminy Wodynie w zakładce Ochrona Środowiska > Czystość i porządek w gminie.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o sumienne wypełnienie ankiety.

Ankieta

 

Wójt Gminy Wodynie

/-/ Wojciech Klepacki