Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wójt Gminy Wodynie informuje, że w okresie od 1 lutego do 28 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Wodynie (pokój nr 6) przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W 2019 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Do wniosku należy dołączyć:

– faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie: od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

– zestawienie faktur,

– formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

NOWOŚĆ !!!!!!!

dla osób posiadających bydło – dokument wydany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Pieniądze wypłacane będą w terminie: od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Wzory dokumentów:

Wniosek

Zestawienie faktur

Formularz pomoc publiczna