Aktualności

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych

REKRUTACJA 2019/2020

kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych

Wójt Gminy Wodynie informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wodynie w roku szkolnym 2019/2020, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodynie

Zarzadzenie-ws-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-roku-szkolnym-2019_2020

Zarzadzenie-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-uzupelniajacego-do-klas-pierwszych