Aktualności

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków

              Informujemy, że od 4 marca 2019 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:

NABÓR 1/2019 „Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze”

NABÓR 2/2019 „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”

NABÓR 3/2019 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”

NABÓR 4/2019 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”

NABÓR 5/2019 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych” – dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”

NABÓR 6/2019 „Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej”

Termin naborów: 04.03.2019-18.03.2019

Szczegóły dotyczące naborów znajdują się na stronie www.lgdsiedlce.pl, zakładka PLIKI- NABORY 2019