Aktualności

Druga rata należności za odpady komunalne

Szanowni Państwo,
przypominamy, że do 15 kwietnia 2019 r. należy uiścić opłatę za II ratę odpadów komunalnych.
Poniżej przypominamy wszystkie terminy płatności.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać  BEZ WEZWANIA raz na dwa miesiące (w łącznej wysokości za dwa miesiące) w terminach:

  • do 15 lutego za I ratę (styczeń, luty)
  • do 15 kwietnia za II ratę (marzec, kwiecień)
  • do 15 czerwca za III ratę (maj, czerwiec)
  • do 15 sierpnia za IV ratę (lipiec, sierpień)
  • do 15 października za V ratę (wrzesień , październik)
  • do 15 grudnia za VI ratę (listopad, grudzień)

W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych (narodzin, zgonu) należy to zgłosić  w Urzędzie Gminy (pok. nr 9) w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

Opłatę za podatek należy uiszczać w terminach:

  • do 15 marca za I kwartał (styczeń, luty, marzec)
  • do 15 maja za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)
  • do 15 września za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień)
  • do 15 listopada za IV kwartał (październik, listopad, grudzień)

Opłaty wpłacamy u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010.

W tytule wpłaty należy podać : kogo dotyczy wpłata, za co jest opłata, jakiego okresu dotyczy, jeżeli znamy nr konta.

Np.         Jan Kowalski, odpady I rata 2019 r., konto 109999

                Jan Kowalski, podatek II rata 2019 r., konto 88888