Aktualności

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych po 1 czerwca 2019 r.

Wójt Gminy Wodynie informuje, iż od dnia 1 czerwca 2019 r. nastąpi zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych przez firmę PUK Serwis Sp. z o.o. z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wodynie.
Aktualny harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Wodynie w zakładce „Urząd ”  → „Czystość i porządek w gminie”. Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 25 631 26 58 w. 37.