Aktualności

TRZECIA RATA NALEŻNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE

Szanowni Państwo,
przypominamy, że do 15 czerwca 2019 r. należy uiścić opłatę za III ratę odpadów komunalnych.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać  BEZ WEZWANIA raz na dwa miesiące (w łącznej wysokości za dwa miesiące) w terminach:
  • do 15 lutego za I ratę (styczeń, luty),
  • do 15 kwietnia za II ratę (marzec, kwiecień),
  • do 15 czerwca za III ratę (maj, czerwiec),
  • do 15 sierpnia za IV ratę (lipiec, sierpień),
  • do 15 października za V ratę (wrzesień , październik),
  • do 15 grudnia za VI ratę (listopad, grudzień).
W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych (narodzin, zgonu) należy to zgłosić  w Urzędzie Gminy (pok. nr 9) w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.