Aktualności

Informacja nt. możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

W okresie od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie (pokój nr 6) przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 Do wniosku należy dołączyć:
– faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r.,
– formularz informacji (Pobierz wzór ),
– przy większej ilości faktur – zestawienie faktur (Pobierz wzór).
Producenci rolni, którzy w pierwszym terminie, tj. w lutym 2019 r., złożyli dokument wydany przez kierownika powiatowego ARiMR zawierającego informację o liczbie DJP bydła, nie są zobowiązani do jego ponownego składania.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi 1,00 zł do litra zakupionego oleju napędowego.
Pieniądze wypłacane będą w terminie: od 1 października do 31 października 2019 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Dokumenty do pobrania:
Osoba do kontaktu:
Ewa Adamiak
Izabela Noceń
tel. (25) 6312658 w. 36