Aktualności

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2020 na miesiąc sierpień 2019 r.

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Za nami już 10 zebrań, prze nami kolejne 14! W sierpniu 2019 r. zebrania wiejskie w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2020 zaplanowano następująco:

Kochany: 2.08.2019 r. (piątek) o godz. 18.00 w domu sołtysa,
Budy: 3.08.2019 r. (sobota) o godz. 17.00 w domu sołtysa,
Borki: 4.08.2019 r. (niedziela) o godz. 15.00 w OSP Borki,
Toki: 10.08.2019 r. (sobota) o godz. 16.30 na placu zabaw,
Helenów: 10.08.2019 r. (sobota) o godz. 18.00 w domu sołtysa,
Czajków: 11.08.2019 r. (niedziela) o godz. 14.00 w OSP Czajków,
Młynki: 11.08.2019 r. (niedziela) o godz. 16.00 w domu sołtysa,
Szostek: 11.08.2019 r. (niedziela) o godz. 17.30 w domu sołtysa,
Rudnik Duży: 17.08.2019 r. (sobota) o godz. 18.00 w klubiku,
Rudnik Mały: 17.08.2019 r. (sobota) o godz. 19.00 w OSP Rudnik Mały.