Aktualności

Ogłoszenie dla mieszkańców wsi Żebraczka!

Szanowni Państwo!

W miesiącu sierpniu 2019 r. inkasent miejscowości Żebraczka nie będzie mógł zebrać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym w celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dniu 14 sierpnia 2019 r. w budynku OSP Żebraczka w godzinach 8:00-11:00 będzie można dokonać zapłaty IV raty opłaty za odpady komunalne u pracownika Urzędu Gminy Wodynie.

Można również dokonać wpłaty przelewem na konto Urzędu Gminy na numer rachunku bankowego

nr: 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010.

 

Wójt Gminy Wodynie

/-/ Wojciech Klepacki