Aktualności

30 sierpnia 2019 r. dniem żałoby w gminie Wodynie

W związku ze śmiercią Pana Jana Polaka – długoletniego Dyrektora Zespołu Szkół w Seroczynie, łącząc się w żalu z Rodziną, Bliskimi i Współpracownikami Zmarłego, Wójt Gminy Wodynie Wojciech Klepacki na mocy Zarządzenia Nr 47/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. ustanowił dzień 30 sierpnia 2019 r. tj. dzień pogrzebu zmarłego dniem żałoby na terenie gminy Wodynie.

Ze względu na żałobę zarządza się wywieszenie flag państwowych przepasanych kirem przy budynkach użyteczności publicznej.

Apeluję również o zaniechanie organizowania w tym dniu imprez o charakterze rozrywkowym, rekreacyjnym lub sportowym.

Pogrzeb dyrektora Jana Polaka odbędzie się w kościele parafialnym w Seroczynie w piątek, 30 sierpnia 2019 r., o godzinie 12.

 zarzadzenie-zaloba_page-0001-1