Aktualności

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2020 na miesiąc wrzesień 2019 r.

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. W miesiącu wrześniu 2019 r. zebrania wiejskie w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2020 zaplanowano następująco:

Oleśnica: 6.09.2019 r. (piątek) o godz. 19.00 w OSP Oleśnica
Żebraczka: 13.09.2019 r. (piątek) o godz. 18.00 w OSP Żebraczka
Seroczyn: 20.09.2019 r. (piątek) o godz. 16.00 w OSP Seroczyn