Aktualności

Pora na klub aktywnego seniora! Nowy system ogrzewania w seroczyńskiej świetlicy szansą dla starszych mieszkańców!

pse-1pse-2

Korzystają z siłowni, gotują, pieką, są aktywną częścią lokalnej społeczności. Seroczyńscy seniorzy, choć pełni pasji i zainteresowań, mają ograniczone możliwości w kontekście ich realizowania jesienią i zimą. Problemem jest brak stałego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Seroczynie. Teraz ma się to zmienić dzięki grantowi od Polskich Sieci Elektroenergetycznych, zdobytym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wodyniach w konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie.

 Nowy system ogrzewania zostanie wykonany w pomieszczeniach działającego od stycznia klubu „Senior+”, który jest jednostką podległą wodyńskiemu GOPS. – Przy budynku stanie zabetonowana butla gazowa, paliwo które zasili piec gazowy. Pozwoli to na zwiększenie oferty kulturalnej, sportowej i społecznej dla seniorów w kolejnych miesiącach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym – mówi kierownik GOPS i z-ca wójta gminy Wodynie –  Marlena Paczek.

Klub cieszy się dużym zainteresowaniem swoich podopiecznych, którzy od początku roku spotykają się w nim regularnie, dwa razy w tygodniu. Co ważne, starsi mieszkańcy Seroczyna i okolic zaczęli już dostrzegać nowe możliwości zapewnione przez PSE i GOPS, czego dowodzą ich liczne wnioski o pozyskanie zewnętrznych funduszy na nowe projekty dla klubu i świetlicy. W najbliższych miesiącach swoją aktywnością będą się mogli wykazać m.in. w trakcie gry terenowej „Szlakiem Pierwszej Dywizji Piechoty Legionów” czy „Odkrywanie Tajemnic Wodyń”.

W ramach działań statutowych realizowanych m.in. przez Gminny Ośrodek Kultury – partnera projektu nagrodzonego przez PSE, poza seniorami, z termomodernizacji budynku świetlicy skorzystają też inne grupy społeczne .

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i  kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Wodynie realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw energii w północnej i  północno-wschodniej Polsce.

Lista wszystkich zwycięskich projektów, które będą realizowane w województwie mazowieckim, jest dostępna na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

raport.pse.pl