Aktualności

Zaproszenie na spotkanie informacyjne pt.: „Zasady realizacji i kontroli trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 29.10.2019, w godz.: 9:15 – 11:45 lub 11:45 – 14:15  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach organizuje Spotkanie informacyjne pt.: „Zasady realizacji i kontroli trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”

Celem spotkania jest omówienie zasad realizacji i kontroli trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Spotkanie skierowane jest do Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, II p., sala konferencyjna.

Zgłoszenia udziału należy dokonywać z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Zaproszenia. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres: punkt_siedlce@mazowia.eu lub złożyć osobiście w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Siedlcach.

Program spotkania

1) Główne obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie dotyczące realizacji projektu;

2) Zasady kwalifikowania wydatków na etapie realizacji projektu;

3) Wniosek o płatność:

–  terminy składania Wniosku o płatność, rodzaje i funkcje wniosków o płatność,

–  prezentacja wniosku o płatność,

–  załączniki do wniosku o płatność,

–  obsługa systemu SL2014,

4) Kontrola trwałości projektów.

1)_-formularz-zgloszeniowy_29_10_19_godz_9_15

2)_formularz-zgloszeniowy_29_10_19_godz_11_45