Aktualności

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Wodynie informuje, że Gmina Wodynie zamierza ubiegać się o pozyskanie środków z NFOŚiGW na realizację programu pt. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W celu sporządzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag znajdujących się na terenie gminy prosimy zainteresowanych mieszkańców o jak najszybsze złożenie wniosku o udzielenie pomocy na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Wodynie (w pokoju nr 9) oraz poniżej.

Termin składania wniosków: do 22 listopada 2019 r. do godz. 15.45.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Wodynie ul. Siedlecka 43, pok. nr 9.

Załączniki:

1. wniosek