Aktualności

Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Wodynie

Wójt Gminy Wodynie informuje, że do dnia 10 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy Wodynie będą przyjmowane wnioski od mieszkańców gminy na odbiór  i utylizację odpadów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Wodynie, na rok 2020.

Druki wydawane są w Urzędzie Gminy lub dostępne do pobrania poniżej:

1-Wniosek

2-Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

3-Informacja o wyrobach zawierających azbest

4-Oświadczenie o pomocy publicznej