Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego !

Wójt Gminy Wodynie przypomina o możliwości odzyskania części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.

Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT wystawionymi w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Gminy Wodynie.

Rolnicy, którzy w 2019 r. byli posiadaczami bydła, mogą ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. W tym wypadku limit zwrotu podatku akcyzowego będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za 1 l ON określanej co roku przez rząd, liczby 30 oraz średniej ilości bydła, które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Liczba bydła będzie natomiast podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP). Aby otrzymać dodatkowy zwrot podatku, rolnicy muszą załączyć do wniosku zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzające średnią roczną liczbę bydła.

Przypominamy, że:

– stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2020 roku – 1,00 zł,

– limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku – 100,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielne są pod nr tel. 25 631 26 58 wew. 36 lub w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy w Wodyniach.

 

Załączniki:

Wniosek

Zestawienie faktur

Oświadczenie o dzierżawieniu użytkowaniu gruntow

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną

RODO