Aktualności

Komputery do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Wodynie

Gmina Wodynie pozyskała 59.999,40 zł z rządowego programu „Zdalna szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dzięki otrzymanej dotacji zakupiono 20 nowych laptopów, które na czas zamknięcia szkół spowodowanych pandemią koronawirusa, umożliwią zdalną edukację uczniom szkół podstawowych, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia aktywne uczestniczenie w codziennych zajęciach szkolnych prowadzonych w trybie zdalnym.

Rodzice zainteresowani użyczeniem komputera do nauki na odległość proszeni są o kontakt bezpośrednio ze szkołami:

Szkoła Podstawowa w Wodyniach

Szkoła Podstawowa w Seroczynie

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Wójt

/-/ Wojciech Klepacki

zdalna-szkola