Aktualności

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodynie

obwieszczenie-studium_page-0001

obwieszczenie-studium_page-0002