Aktualności

INFORMACJA dla rolników dotycząca programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Urząd Gminy Wodynie informuje, że udzielona pomoc na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r., str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51  z dnia 22.02.2019 r., str.1) lub rozporządzenia Komisji (EU) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013 r., str. 1).

W związku z powyższym prosimy rolników, którzy złożyli w 2019 r. wnioski na odbiór odpadów z folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej o wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie) oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 15:45.

Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 25 631 26 58 wew. 46.

Oświadczenie dla rolników