Aktualności

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie Programu „500 +”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach informuje, że świadczenie wychowawcze (tzw. świadczenie „500+”) zostało przyznane do 31 maja 2021 roku, w związku z powyższym w bieżącym roku nie składamy wniosków o to świadczenie. Konieczność aplikowania o środki w ramach Programu „500+” dotyczy wyłącznie osób którym urodziło się dziecka. Aby świadczenie na nowo narodzone dziecko nie przepadło wniosek musi zostać złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.