Aktualności

Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wodynie

Gmina Wodynie w czerwcu br. podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „PIOTR” z Leszna na demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Wodynie.
W ramach zadania zutylizowanych zostanie około 66 ton płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z posesji z terenu Gminy Wodynie. Prace związane z demontażem, odbiorem i utylizacją azbestu potrwają do końca września 2020 r.
Gmina Wodynie pozyskała na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 24 986, 88 zł.

Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wodynie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 24 986,88 zł.