Aktualności

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Wodynie w trybie nadzwyczajnym

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję na wniosek Wójta Gminy Wodynie XIX Sesję Rady Gminy Wodynie w trybie nadzwyczajnym.

Sesja odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 roku (piątek) o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie z niżej proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2020 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  5. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Michalczyk