Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wodynie

Czysty transport stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju w gminach. Rządy wielu państw od lat prowadzą działania mające zachęcać obywateli do nabywania pojazdów napędzanych paliwami ekologicznymi. W związku z tym w Polsce 11 stycznia 2018 r. została uchwalona ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nowe regulacje mają stymulować rozwój transportu nisko i zero emisyjnego oraz zastosowanie paliw ekologicznych. Gmina Wodynie, jako jedna z pierwszych gmin w regionie, przygotowała Strategię Rozwoju Elektromobilności. Celem bezpośrednim strategii jest rozwój elektromobilności na terenie gminy Wodynie. Przyjęta strategia i realizacja jej założeń pozwolą, obok usprawnienia ruchu na terenie gminy, na ograniczenie emisji i poziomu hałasu generowanego przez sektor transportowy. Mieszkańcy muszą być aktywnie włączeni w proces realizacji strategii.

W związku z tym zachęcamy do zapoznania się ze strategią oraz przekazanie nam ewentualnych uwag poprzez wypełnienie krótkiego arkusza uwag w terminie od 03.09.2020 r. do 18.09.2020 r.

Arkusz uwag

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Projekt Strategii rozwoju elektromobilności

elektromobilnosc

 

Na opracowanie strategii Gmina uzyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Naturalnego i Gospodarki Wodnej.

nfosigw